091 15 25 114

Dv_calimero_covid-19_fin.png

 

 

 

Dječji vrtić Calimero je ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu i djeluje na području gradova Splita i Solina.Slika prikazuje zabavna čudovišta

Utemeljeni na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji provodimo cjelodnevni i poludnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne osobnosti svakog djeteta, uvažavajući  individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo i djelujemo.

Dječji vrtić Calimero provodi programe predškolskog odgoja za djecu jasličke i vrtićke dobi i to u dva objekta; u Centralnom objektu u Splitu - Vrazova 31 i u Područnom objektu u Solinu- Poljaci 21a.

U radu vrtića sudjeluju pedagozi, medicinske sestre, a skrb o zdravstvenoj i sanitarnoj kvaliteti rada te po potrebi savjete roditeljima o zdravstvenim tegobama djece pruža trajno angažirani pedijatar.

U kuhinjama oba objekta DV Calimero se svakodnevno pripremaju obroci za djecu prema objavljenim mjesečnim jelovnicima koji zadovoljavaju predviđene energetske potrebe tijekom boravka djece u vrtiću.

U Vrtiću se provodi program predškole koji je integriran je u redoviti program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu i zakonskim propisima.

Osnove učenja engleskog jezika se odvijaju tijekom redovitog programa rada Vrtića koji je sa svim brojnim aktivnostima potanko razrađen u Planu i programu rada DV Calimero za svaku pedagošku godinu.