091 15 25 114

O nama

O nama

Dječji vrtić Calimero je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Splitu MBS: 060080651. Vrtić je upisan i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo prosvjete i športa RH. Vrtić je osnovan Odlukom o osnivanju od 26.05. 1997. god.

Dječji vrtić Calimero je ustanova za rani odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu i djeluje na području gradova Splita i Solina.

Utemeljeni na suvremenoj humanističkoj razvojnoj koncepciji provodimo cjelodnevni i poludnevni program usmjeren k razvoju cjelokupne osobnosti svakog djeteta, uvažavajući  individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo i djelujemo.

Dječji vrtić Calimero provodi programe predškolskog odgoja za djecu jasličke i vrtićke dobi i to u dva objekta; u Centralnom objektu u Splitu - Vrazova 31 i u Područnom objektu u Solinu- Poljaci 21a.

U DV Calimero, Vrazova 31 Split, rad je organiziran u sedam odgojnih skupina sljedeće strukture :

  • cjelodnevni 10-satniprogram jaslica za dvije skupine djece
  • cjelodnevni 10-satniprimarni program vrtića za dvije skupine djece
  • poslijepodnevni 5-satni primarni program za tri skupine djece i to:
    • dvije skupine za djecu vrtićke dobi
    • jednu skupinu djece jasličke dobi

U slučaju potrebe roditelja moguće je organizirati boravak djece u smjenama tijekom jutra i poslijepodneva.

DV Calimero, Solin Poljaci 21a rad je organiziran u četiri odgojne skupine sljedeće strukture:

  • cjelodnevni 10-satni program jaslica za jednu skupinu djece
  • cjelodnevni 10-satni primarni program vrtića za jednu skupinu djece
  • poslijepodnevni 5-satni primarni program za dvije skupine djece

Radno vrijeme vrtića je od 06 h do 21 h. Tijekom srpnja i kolovoza Vrtić radi od 06 h do 16 h.

U radu vrtića sudjeluju pedagozi, medicinske sestre, a skrb o zdravstvenoj i sanitarnoj kvaliteti rada te po potrebi savjete roditeljima o zdravstvenim tegobama djece pruža trajno angažirani pedijatar.

U kuhinjama oba objekta DV Calimero se svakodnevno pripremaju obroci za djecu prema objavljenim mjesečnim jelovnicima koji zadovoljavaju predviđene energetske potrebe tijekom boravka djece u vrtiću.

U Vrtiću se provodi program predškole koji je integriran je u redoviti program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu i zakonskim propisima.

Osnove učenja engleskog jezika se odvijaju tijekom redovitog programa rada Vrtića koji je sa svim brojnim aktivnostima potanko razrađen u Planu i programu rada DV Calimero za svaku pedagošku godinu.