091 15 25 114

Upisi

Upisi

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača.
Postupak upisa je reguliran  Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Calimero.
U slučaju upražnjenog mjesta u vrtićkim i jasličkim skupinama  upis je moguć i tijekom pedagoške godine.
Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu i zakonskim propisima

Popis dokumentacije potrebne za upis u Dječji vrtić Calimero:

  • Kopija osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika
  • Kopija domovnice djeteta
  • Kopija rodnog lista djeteta
  • Uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete
  • Ugovor o pravima i obvezama u ostvarivanju programa predškolskog odgoja, obrazovanja I skrbi djece predškolske dobi u DV Calimero
  • Upitnik za roditelje
  • Izjava o davanju punomoći za dovođenje/odvođenje djeteta u/iz vrtića
  • Odobrenje za snimanje I fotografiranje odgojno-obrazovnog procesa
  • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić
  • Izjava o suglasnosti roditelja za izvođenje djeteta izvan ustanove