091 15 25 114

Upisi

Upisi

REZULTATI  UPISA DJECE – DJEČJI VRTIĆ CALIMERO

USTROJBENA JEDINICA SPLIT, VRAZOVA 31

PEDAGOŠKA 2020./2021. GODINA

>>>> Klikni za preuzimanje obavijesti!!!! <<<<

 


Upisi za godinu 2020/2021

Sve o upisima pogledajte u:
Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Calimero, ustrojbena jedinica Vrazova 31. Split, za pedagošku 2020./2021. godinu

Dokumente koje možete preuzeti:
    1. Zahtjev za upis djeteta u predškolsku ustanovu
    2. Upitnik za roditelje


Detaljnije informacije na linku.

 

 


OPĆE INFORMACIJE DV CALIMERO

 

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača.
Postupak upisa je reguliran  Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Calimero.
U slučaju upražnjenog mjesta u vrtićkim i jasličkim skupinama  upis je moguć i tijekom pedagoške godine.
Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu i zakonskim propisima

Popis dokumentacije potrebne za upis u Dječji vrtić Calimero:

  • Kopija osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika
  • Kopija domovnice djeteta
  • Kopija rodnog lista djeteta
  • Uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete
  • Ugovor o pravima i obvezama u ostvarivanju programa predškolskog odgoja, obrazovanja I skrbi djece predškolske dobi u DV Calimero
  • Upitnik za roditelje
  • Izjava o davanju punomoći za dovođenje/odvođenje djeteta u/iz vrtića
  • Odobrenje za snimanje I fotografiranje odgojno-obrazovnog procesa
  • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić
  • Izjava o suglasnosti roditelja za izvođenje djeteta izvan ustanove